IT skall bara fungera!

20130424_113737-1
Hur viktig är en fungerande IT-miljö för dig och din verksamhet?

När det strular, för det händer ibland tyvärr, är det inte just då som det är som allra mest tidspressat och olämpligt? Vad gör du då?

Tänk om det fanns ett nummer, ett ställe att kontakta som hjälper dig? En partner som ser till att återställa din funktion så att du kan göra det som måste göras? Som kan vägleda dig, ge assistans och felavhjälpning på plats hos dig?

Du kan förenkla Din IT-vardag!

RITS4YOU erbjuder dig detta! En central helpdesk som du kan kontakta med alla dina IT-problem och frågor. Via telefon, med fjärrhjälp eller besök på plats ser vi till att återställa Din funktion så att du kan arbeta vidare. I vår bastjänst ingår även en smart hantering av program på dina PC som gör att du snabbt kan installera, eller installera om. Och dina data lagras i central miljö där vi även säkerhetskopierar så att ingen information försvinner.  Vi ser till att uppdateringar görs av din PC:s viktigaste program så att du har de senaste funktionerna och säkerhet.

Hög tillgänglighet till Din IT via vårt funktionsavtal. Allt till en fast månadskostnad.